Sofia Vergara与纽约市的Joe Manganiello约会氦气谈话:

  Sofia Vergara与纽约市的Joe Manganiello约会,氦气叙话:阅览! Instagram图片完满情侣!礼拜二夜间,Sofia Vergara和Joe Manganiello正在纽约市的陌头看起来很美丽。“正在我最锺爱的都邑里,我最锺爱的家伙!”今世家庭明星与她的正理同盟老公一同拍摄。正在Instagram上查看这篇著作我最锺爱的都邑中最锺爱的人!!❤️❤️❤️